Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Trụ sở: Tầng 14 Tòa nhà liên cơ quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết
--------------
Journal of Vocational Education and Training, Directorate of Vocational Education and Training
Floor 14th, Building inter-agency The Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs Lane 7 Ton That Thuyet Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi
--------------
Website: www.jvet.org.vn

Liên hệ chính

Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp
Điện thoại 02439745020

Hỗ trợ

Biên tập
Điện thoại 0983752225