NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI BÀN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

BÀN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

  • Đỗ Mạnh Cường
Từ khóa: đổi mới, phương pháp dạy học, dạy học đại học

Tóm tắt

Hiện nay, phương pháp dạy học đang được sử dụng trong hệ thống giáo dục tại nước ta đang có xu hướng thay đổi. Tuy nhiên, những thay đổi đó dường như chưa thực sự sâu rộng mà còn mang tính hời hợt. Để có thể tạo được những thay đổi thực sự hiệu quả, chúng ta cần bắt
đầu từ khái niệm thay đổi phương pháp dạy học là gì, tại sao cần phải thay đổi, và những điều nào cần thiết để thực hiện những thay đổi đó. Từ đó mới có thể xác định được những hỗ trợ cần thiết cho đội ngũ giáo viên

Được phát hành
2018-12-06