NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH VỚI MỤC TIÊU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH VỚI MỤC TIÊU TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC

  • Đinh Văn Đệ
Từ khóa: Công nghệ thông tin, giáo dục, tiếp cận dựa trên khả năng, giáo dục và công nghệ 4.0

Tóm tắt

Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin, vì vậy nhằm đổi mới căn bản giáo dục chúng ta cần coi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là tinh thần và tiêu chuẩn để thực hiện điều đó. Triển khai các hoạt động giáo dục trong kỷ nguyên công nghệ thông tin là một cuộc cách mạng tối ưu hóa các phương pháp dạy và học nhằm đạt được kỳ vọng của các bên tham gia. Đó là phương pháp sư phạm dựa trên nền tảng sự thành công của cách mạng 4.0. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học đã tạo ra những phương pháp và thiết bị trợ giúp quá trình dạy và học như việc thiết kế giáo án điện tử, phần mềm thiết kế bài giảng E-lecture, công cụ trình chiếu bài giảng (powerpoint), bảng điện tử thông minh, sách giáo khoa điện tử, …

Được phát hành
2018-12-07