NÂNG CAO NĂNG LỰC SƯ PHẠM ĐỂ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Đỗ Mạnh Cường
Từ khóa: phương pháp giảng dạy, đổ mới phương pháp giảng dạy

Tóm tắt

Hiện nay ở Việt Nam xuất hiện xu hướng thay đổ phương pháp giảng dạy trong hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, có vẻ như những gì đang xảy ra không phải như mong đợi, mang lại hiệ quả trong giờ học mà là một sự hình thức, chiếu lệ. Để việc thực hiện thay đổ có hiệu quả, nên  được bắt đầu từ quan niệm, từ các khái niệm như thay đổ phương pháp dạy học là gì, tại sao nó phải như thế, và những điều kiện cần thiết nào cần phải được thực hiện, từ đó, có thể xác định các hỗ trợ cần thiết cho giáo viên.

Được phát hành
2018-09-21