Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Trụ sở: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
--------------
Journal of Vocational Education and Training, Directorate of Vocational Education and Training
Address: 37B, Nguyen Binh Khiem, Hai Ba Trung District, Hanoi
--------------
Website: www.jvet.org.vn

Liên hệ chính

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp
Điện thoại 0983752225

Hỗ trợ

Tổng Biên tập
Điện thoại 0983752225