Cơ cấu tổ chức:

1. Tổng biên tập: NGƯT. TS. Vũ Xuân Hùng

    Phó Tổng biên tậpThS. Phạm Xuân Thu

2. Hội đồng biên tập của Tạp chí bao gồm: Hội đồng biên tập các số tiếng Việt và Hội đồng biên tập các số tiếng Anh

2.1. Hội đồng biên tập các số tiếng Việt (theo Quyết định số 862/QĐ-TCGDNN ngày 14/11/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN)

Chủ tịch Hội đồng:  TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các chuyên gia trong nước (19 người):

- TS. Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- GS. TS. Vũ Dũng, Viện trưởng Viện tâm lý, Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

- PGS. TS. Trần Khánh Đức, Viện Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học bách khoa Hà Nội;

- GS. TSKH. Nguyễn Minh Đường, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề;

- PGS. TS. Lê Huy Hoàng, Trưởng Khoa sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học sư phạm Hà Nội;

- PGS. TS. Đặng Thành Hưng, Trường Đại học Sư phạm Hà nội 2, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

- PGS. TS. Nguyễn Tiến Hùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

- PGS. TS. Triệu Thế Hùng, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

- TS. Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- GS. TS. Phan Văn Kha, Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành giáo dục học; nguyên Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

- PGS. TS. Dương Đức Lân, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Trường Đại học Công nghiệp Vinh; nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề;

- GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành giáo dục học; nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục;

- GS.TS. Nguyễn Lộc, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành; nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

- PGS. TS. Cao Văn Sâm, nguyên Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- PGS. TS. Nguyễn Đức Sơn, Trưởng khoa tâm lý, Trưởng Đại học sư phạm Hà Nội;

- PGS. TS. Mạc Văn Tiến, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề;

- TS. Phan Chính Thức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề;

- TS. Đặng Xuân Thức, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- TS. Nguyễn Quang Việt, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

Các chuyên gia nước ngoài (6 người):

- TS. Anne Herbert, Trường Đại học RMIT, Australia;

- TS. Horst Sommer, chuyên gia của Tổ chức GIZ, Đức

- GS. Uwe Blien, Trường Đại học Bamberg, Đức

- TS. Nguyễn Văn Cường, Trường Đại học Postdam, Đức;

- PGS. TS. Trần Ly, Trường Đại học Deakin, Australia,

- TS. Phan Thị Hồng Vân, Viện Nghiên cứu thị trường lao động và Nghề nghiệp (IAB), Đức

2.2. Hội đồng biên tập các số tiếng Anh (theo Quyết định số 862/QĐ-TCGDNN ngày 14/11/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN)

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các chuyên gia trong nước (11 người):

- TS. Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- PGS. TS. Trần Khánh Đức, Viện Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học bách khoa Hà Nội;

- PGS. TS. Nguyễn Tiến Hùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

- TS. Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

- GS. TS. Phan Văn Kha, Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành giáo dục học; nguyên Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

- PGS. TS. Dương Đức Lân, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Trường Đại học Công nghiệp Vinh; nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề;

- GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành giáo dục học; nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục;

- GS.TS. Nguyễn Lộc, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành; nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

- TS. Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- PGS. TS. Mạc Văn Tiến, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề;

- TS. Nguyễn Quang Việt, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp

Các chuyên gia nước ngoài (7 người):

- TS. Anne Herbert, Trường Đại học RMIT, Australia;

- TS. Horst Sommer, chuyên gia của Tổ chức GIZ, Đức;

- TS. Liebscher Sandra, Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức (BiBB);

- GS. Uwe Blien, Trường Đại học Bamberg, Đức

- TS. Nguyễn Văn Cường, Trường Đại học Postdam, Đức;

- PGS. TS. Trần Ly, Trường Đại học Deakin, Australia;

- TS. Phan Thị Hồng Vân, Viện Nghiên cứu thị trường lao động và nghề nghiệp (IAB), Đức.

3. Ban Biên tập - Trị sự

- ThS. Nguyễn Hoàng Long;

- KS. Nguyễn Huy Sơn;

- CN. Nguyễn Thị Tân;

- CN. Nguyễn Mai Hường (kiêm nhiệm);

- Mr. Jan Van Huis (kiêm nhiệm).