THÔNG BÁO

2018-04-26

Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước tính 0,5 điểm công trình khoa học cho mỗi bài viết được đăng trên Tạp chí.

Theo đó, các bài viết đăng trên Tạp chí có giá trị:
- Được tính điểm khoa học khi làm luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ và khi xét phong các học hàm giáo sư, phó giáo sư;
- Là một trong các tiêu chí:
o Khi xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bộ;
o Khi xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân;
o Khi xét tặng Bằng khen của Bộ, ngành, địa phương.v.v…;
- Là một trong những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng theo quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8/6/2017 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN.

Tạp chí nhận đăng, công bố các bài viết của các cá nhân, hoặc đăng tải toàn bộ các bài viết trong các hội thảo khoa học do các cơ sở GDNN tổ chức nếu đáp ứng yêu cầu của Tạp chí.

Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Khoa học giáo dục nghề nghiệp;
Email: tapchi.khgdnn@molisa.gov.vn hoặc hungvdtn@gmạil.com hoặc liên hệ trực tiếp trên Website Tạp chí.

TẠP CHÍ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP