ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC BẰNG KIT ARDUINO UNO ỨNG DỤNG VÀO MẠCH CHỈNH GƯƠNG TRÊN ÔTÔ

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC BẰNG KIT ARDUINO UNO ỨNG DỤNG VÀO MẠCH CHỈNH GƯƠNG TRÊN ÔTÔ

  • HOÀNG PHÚC BẢO
Từ khóa: Arduini Uno, Vi điều khiển, Atmega, Động cơ DC

Tóm tắt

Sử dụng Kit arduino uno để điều khiển động cơ DC quay đảo chiều. Kết quả cho thấy Kit arduino có thể điều khiển động cơ DC quay đảo chiều nhanh chóng, chính xác không có hiện tượng trể, hoạt động ổn định sau nhiều chu kỳ. Kết quả mở ra khả năng ứng dụng vào các mạch điện có sử dụng motor dc quay đảo chiều như hệ thống nâng hạ kính, hệ thống chỉnh gương, hệ thống chỉnh ghế...Kết quả cũng cho thấy khả năng khai thác, nghiên cứu vi điều khiển, nghiên cứu phần mềm lập trình code ứng dụng để tạo ra sân chơi sáng tạo cho học sinh, sinh viên khoacông nghệ động lực trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Được phát hành
2019-05-14