PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12

PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẬN 12

  • Cao Văn Tấn
Từ khóa: Giáo dục đạo đức; Phối hợp; Nhà trường, gia đình, xã hội

Tóm tắt

Giáo dục đạo đức là một trong những mặt giáo dục quan trọng của mục tiêu giáo dục nhà trường ở nước ta hiện nay. Nó có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con
người, nguồn nhân lực phục vụ phát triển của đất nước. Học sinh đến trường không những được truyền thụ và lĩnh hội tri thức mà còn được học để làm người, để trở thành người có đạo đức, có văn hóa.
Trong những năm học tại nhà trường, học sinh không chỉ được học những kiến thức cơ bản mà còn được rèn luyện về đạo đức. Những giá trị đạo đức căn bản sẽ giúp cho con người sống tốt đẹp hơn. Nhưng dường như những giá trị này đang bị xuống cấp, thể hiện qua hành vi bạo lực trong nhà trường, những vụ án nghiêm trọng… vấn đề này đang là sự quan tâm của xã hội đối với thế hệ tương lai. Do đó giáo dục ý thức đạo đức cho học sinh là nhu cầu cấp thiết hiện nay

Được phát hành
2019-09-03