VỀ HỆ THỐNG ĐÀO TẠO KÉP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

VỀ HỆ THỐNG ĐÀO TẠO KÉP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

  • Trịnh Vũ Anh Xuân
Từ khóa: Đào tạo song hành, đào tạo gắn với thị trường, đào tạo kép.

Tóm tắt

Hệ thống đào tạo nghề ở nước Đức là sự kết hợp giữa việc học trong một môi trường có sự gần gũi với thực tế sản xuất của doanh nghiệp và một cơ sở có năng lực về lý thuyết chuyên
môn nghề nghiệp và nghiệp vụ sư phạm của các trường nghề. Theo đó, các doanh nghiệp tập trung vào việc cung cấp các kiến thức và kỹ năng thực tế, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng phù hợp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, còn các nhà trường cung cấp khối kiến thức lý thuyết cơ bản nhiều hơn. Do phát triển trên hai nền tảng kết hợp như vậy, nên hệ thống đào tạo nghề này còn gọi là hệ thống đào tạo nghề kép. Bài viết dưới đây trình bày về những đặc điểm của hệ thống đào tạo kép tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Được phát hành
2019-09-26