Chúng tôi khuyến khích độc giả đăng ký dịch vụ thông báo xuất bản cho Tạp chí này bằng việc sử dụng liên kết đăng ký ở đầu trang chủ của Tạp chí. Đăng ký này sẽ dẫn đến việc độc giả nhận được Bảng nội dung qua email cho mỗi ấn bản mới của tạp chí được xuất bản. Danh sách này cũng cho phép Tạp chí xác nhận mức hỗ trợ độc giả nhất định. Tạp chí đảm bảo rằng tên và địa chỉ email của độc giả sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác (xem Cam kết bảo mật của Tạp chí).